СПИРАТЕЛНИ ВЕНТИЛИ  
     
  » FAF2100 - СПИРАТЕЛЕН ПАРЕН ВЕНТИЛ, PN16